Tuesday, January 16, 2007

Internetpropaganda en Radicalisering


Het Nationaal Coördinator Terrorisme Bestrijding (http://www.nctb.nl/) heeft de kans op een terroristische aanslag op ons internet in kaart gebracht.

De dreiging die uigaat van het internet is volgens het NCTB vooral indirect. De mogelijkheden om informatie in te winnen en virtuele netwerken te creeëren maakt het voorbereiden en uitvoeren van terroristische aanslagen - in real life - eenvoudiger:

"Terroristen en radicale moslims gebruiken het internet volop. Maar het is niet waarschijnlijk dat zij een cyberaanval tegen het internet zullen plegen. Ook het plegen van aanvallen, waarbij het internet als een wapen wordt gebruikt, is niet erg waarschijnlijk. Wel wordt het internet in ruime mate gebruikt voor trainingsdoeleinden, mogelijke voorbereidingsactiviteiten en draagt in hoge mate bij aan de verspreiding van propaganda voor radicalisering. Dat zijn de belangrijkste conclusies uit het onderzoek 'Jihadisten en het internet' dat de NCTb vandaag publiceert".

De grootste dreiging gaat volgens het NCTB uit van propaganda via het internet in combinatie met een relatief grote groep jonge moslims die op zoek is naar antwoorden op tal van levensvragen en religieuze vragen. Die propaganda gebeurt actief: "Met hyperlinks op discussiefora worden geïnteresseerden gelokt naar radicalere sites"en "combineren we dat met het feit dat juist grote groepen jongeren toegang hebben tot het internet dan is duidelijk dat propaganda via het internet bijdraagt aan verdere radicalisering".

In het rapport staat een aantal vormen van cyberterrorisme, zoals:

Hacktivisme:
cyberaanvallen die dienen om een politiek statement te maken.
Google Bom:
poging om de zoekresultaten van Google zodanig te beïnvloeden dat bepaalde pagina's bovenaan komen te staan.
Defacement:
de inhoud van pagina's wordt vervangen door jihadistische afbeeldingen, video's en kreten (dat gebeurde b.v. tijdens de cartoonrellen in Denemarken)

Maar die zijn dan nog relatief onschuldig ...

M.

Plaatje via

2 comments:

Unknown said...

Internet draagt overal aan bij, van verspreiding van misselijke beelden tot vredesboodschappen, van opruiende teksten tot recepten voor molotovcocktails.

Internet is een afspiegeling van de maatschappij en wordt m.i. veel te snel als zondebok beschouwd.

Het is wel goed om te beseffen wat de mogelijkheden en consequenties zijn natuurlijk...maar rondom terrorisme is er wel veel kaf te scheiden van het koren, vind ik.

Marina Noordegraaf .... said...

Helemaal mee eens. Op één of andere manier roept het medium 'angst' op. Angst voor het ongrijpbare, niet-controleerbare. Té vaak leidt dat ook tot ontkenning van "wat er is" en "wat de kánsen zijn".
Maar ik snap wel dat een NCTB zich juist richt op de bedreigingen. Hoewel het wel sterk was geweest als ze in haar rapport ook iets had gezegd over mogelijkheden voor een tegengeluid, gebruikmakend van hetzelfde internet.

www.flickr.com