Monday, December 18, 2006

De maatschappij dat ben jij!

"Wij denken niet zo in wij en zij als zij"
(Coachingskalender 2006)


ABC-schema van de Rationeel Emotieve Therapie
(grondlegger Albert Ellis)Dit weekend las ik in het NRC de definitie van tolerantie van Kees Schuyt:
"Tolerantie is het opschorten van een negatieve reactie op een als negatief ervaren idee, persoon, opvatting, groep of organisatie, kortom op iets wat men afkeurt".

Hé, dat is pure Rationeel Emotieve Therapie (RET), dacht ik. En de link naar de trainingswereld was alweer gelegd.

In het kort komt RET er op neer dat het niet de Gebeurtenis zelf is die je verdrietig, boos, of gelukkig maakt (Gevoel), maar de manier waarop je tegen die gebeurtenis aankijkt (Gedachte). Dit verklaart ook waarom er zoveel verschillende reacties (Gedrag) kunnen zijn op één en dezelfde Gebeurtenis.


Als Bush in zijn War on Terrorism roept: "You are with us OR against us" dan is dat gedrag dat voort komt uit de vooronderstelling (Gedachte) dat anderen NIET anders mogen zijn. Het effect van dit gedrag is dat het tegenstellingen verscherpt. Het is zwart-wit. Wij-zij. The Good Guys en The Bad Guys.

Was de wereld maar zo simpel.

Wij-zij denken is totaal niet tolerant.

Als je tolerant bent, ben je bereid je vooronderstellingen nader onder de loep te nemen.
Als je tolerant bent, RET je jezelf. En niet alleen jezelf .... Tolerantie (we agree to disagree) is de specie die mensen, groepen en samenlevingen bij elkaar houdt.

M.

1 comments:

Anonymous said...

Hai Marina,

Tolerantie , daar kun je heel veel over nadenken en over zeggen-zou ook moeten-, in principe en op papier is het heel mooi te brengen en te bepleiten, ook dat is heel waardevol.
Zelf zou ik de discussie over tolereren wel eens willen toespitsen op de grenzen ervan (waar ligt die grens b.v. en wie bepaalt dat?)
En dan: hoe afhankelijk ben je van de tolerantie van de ander ook al stel je jezelf nog zo tolerant op.
Ja een heel boeiend onderwerp!
groeten, Matty

www.flickr.com