Wednesday, December 20, 2006

Digitale EvolutieThere are no secrets,
only information you don’t yet have
Adam Curry

Drie posts vallen mij deze week op door hun samenhang:
In het rapport "de opkomende digitale cultuur" valt te lezen:

De afgelopen jaren heeft de informatisering van de samenleving zich doorgezet. De
macht ligt in toenemende mate bij de persoon die toegang heeft tot de meeste informatie. Beter gesteld, bij de persoon die het best kan omgaan met de beschikbare informatie.

We kunnen veel leren van de digitale evolutie van "de jongere" onder ons. Het is zaak je daarbij niet te laten afschrikken door hun ICT-vaardigheden, maar vooral een voorbeeld te nemen aan de houding die "de jongere" aanneemt ten aanzien van nieuwe informatie. De houding van een "OEN": Open, Eerlijk en Nieuwsgierig. Dé houding om te kunnen leren.

Luister naar het kind (in uzelf) en u heeft de eerste stap op de digitale evolutieladder genomen. Simple as that (?)

M.

Bron van het plaatje.

1 comments:

Robszn said...

daar moest ik om lachen, alleen moet er wmb nog bij w98/2000/xp

ciao Harinkje

www.flickr.com