Thursday, November 15, 2007

Strategische aanpak van web 2.0

Update 19 november: Jan van Hee heeft de Slideshare verwijderd en een aangepaste versie gemaakt (zie zijn comment op Wouter's blog). Apart. Dan deze maar in deze post geplakt.

Update 18 november: Beneden aan staat de Slideshare van Van Hee's presentatieJan van Hee van Marifa vertelt ons vandaag over een strategische manier om web 2.0 aan te pakken.

Wow!ter trapt af door te vragen wie er allemaal lid is van bibiotheek 2.0 ning? Zó'n 50 mensen steken hun hand op. "Waarom hebben jullie dan niet massal gereageerd op mijn oproep? Wouter vindt dat bibliothecarissen dan toch het goede voorbeeld zouden moeten geven!

Jan van Hee komt daar in zijn presentatie op terug onder de noemer bedreigingen. "Het lukt me niet alles te volgen. Er is een grens aan adaptief vermogen". Organisaties kunnen maar tot een bepaald niveau nieuwe toepassingen in hun leven integreren. En niet alle toepassingen zijn zo gebruikersvriendelijk als we denken. Er is een wildgroei aan allerlei applicaties. De bekende bomen en het bos.

Nog meer bedreigingen: Als steeds meer organisaties web 2.0 toepassingen integreren verdwijnt het concurrentievoordeel. Wegen de inspanningen van het aanleren van een web 2.0 toepassing wel op tegen het voordeel?

Behoeften

"Web 2.0 diensten zijn nooit een behoefte maar een bevrediging van een behoefte", zegt van Hee. Bijvoorbeeld de behoefte zich te uiten. Daar ben ik het zeker mee eens. De wil moet warm lopen.

Scenario

Van Hee zegt dat jongeren ons veel leren over het informatiegedrag van de toekomst. Met hun gedrag als voorbeeld kun je scenario's schetsen voor de toekomst. Wat willen we (wenselijk), Wat kunnen we (Haalbaar), Wat moeten we (noodzakelijk). Vanuit die drie pijlers ontstaat de visie.

Van Hee somt nog een aantal lijstjes op, maar die geven mij niet zo snel een aangrijpingspunt waar een organisatie nou moet beginnen. Het stappenplan biedt wellicht uitkomst ...

De 10 stappen plan van Van Hee

1. creeer gemeenschapsgevoel

2. hou het simpel (niet zeggen dat het een wiki is maar een systeem om kennis te delen)

3. wek nieuwsgierigheid

4. betrek iedereen (iedereen levert content)

5. zorg voor diverse content-mix

6. zorg voor een leerweg

7. zorg voor een snelle eerste impact

8. zorg voor constante ontwikkeling

9. "let the outside in and the inside out"(Paul Lomax, twopointoh.co.uk)

10. Evalueer

Met deze presentatie weten we nu wel wat we moeten doen, maar ik krijg nog geen beeld bij hóe we dat moeten vormgeven. Van Hee zegt in het begin dat hij het niet gaat hebben over web 3.0. Iets fluistert mij in het oor dat nou juist dat web 3.0 wel eens het antwoord zou kunnen zijn...

De kloof

Volgens Van Hee wringt het bij de kloof tussen de early adaptors en de early majority (The crossing chasm). De leerweg om nieuwe toepassingen te integreren in het werkend leven gaat vaak langs vier stadia:

  1. Vermijden
  2. Wennen
  3. Gebruiken
  4. Creatie van meerwaarde

Dat klinkt mij als trainer wel bekend in de oren.

Hoe kom je die kloof over? Van Hee geeft hier wel een paar praktische tips:

  • Zorg voor missionarissen
  • Zeker niet dwingen
  • Learning by doing (bijvoorbeeld via de 23dingen)


Van Hee heeft een schema gemaakt om inzicht te krijgen in waar je je bevindt bij de intregratie van web 2.0. Stel dat het gaat om een eenling die bezig is, dan bevindt de organisatie zich in het ad hoc stadium. Dat vind ik wel een grappig schemaatje (zie pagina 45 van de Slideshare)

Het is een theoretische verhandeling. Maar dat was bij navraag ook de bedoeling. Het gaat om een theoretisch kader waarmee hij de weg wil wijzen aan mensen die visionair aan de slag willen gaan met web 2.0.

Van Hee geeft nog aan WAAROM een organisatie web 2.0 zou integreren. Hij geeft daarom het antwoord: 4E's

Efficiëntie, Effectiviteit, Economie, Enthousiasme.

Voor al die energie vrijkomt, zijn er nog wat kloofjes te overbruggen.

Als we dat samen doen op plekken als de bibliotheek20.ning dan is stap 1 alvast genomen.


M.

Foto via

0 comments:

www.flickr.com