Friday, March 7, 2008

Het archief: van burenruzie tot koninklijke wapenbrieven

"Evaring is het archief van onze stommiteiten"

Leopold Koch


Wie kent niet de rijdende rechter. Het programma waarin buren ruzie krijgen om erfafscheidingen, overhangende bomen, grenzen - kortom. Toen ik vorige week bij Christian op bezoek was bij het BHIC, liet hij mij een archiefstuk zien waaruit blijkt dat dit soort grensconflicten van alle tijden zijn. Dit (archief)stuk diende als illustratie van een grensconflict over BOOM E.


Tijdens de rondleiding door de archieven legde Christian uit wat het verschil is tussen een bibliotheek en een archief. De functie van bibliotheken is tot op heden nog hetzelfde gebleven; die van archieven is veranderd van bewaarplaats van (bewijs)stukken tot bolwerk voor geschiedschrijving. In een bibliotheek zijn er (vaak) meerdere exemplaren van hetzelfde; in een archief is ieder stuk uniek.


Oog in oog met een unieke wapenbrief van Koning Willem wordt de wereld teruggebracht tot menselijke proporties, staat de geschiedenis ineens naast me in plaats van op afstand, en is het enkel nog de dimensie tijd die ons scheidt.

"Een groot mens is in de herinnering groter dan in de werkelijkheid. We zien in hem tegelijk het beste van hem en het beste van onszelf"

Mooi om te ervaren!

M.

4 comments:

Christian said...

Weer gratis reclame voor archieven en het BHIC! :-)

Er zijn nog wel meer verschillen tussen archieven en bibliotheken. Zo worden boeken gemaakt als eindproduct, terwijl archief ontstaat als bijproduct van een werkproces.

Dat maakt ook dat archieven, waar een boek op zich een afgerond informatiepakketje is, lastige dingen zijn. Ze zijn namelijk nooit gemaakt om te dienen voor het doel waarvoor wij ze nu gebruiken, bijvoorbeeld historisch onderzoek.

Anyway, allemaal theorie. Veel belangrijker is inderdaad de historische sensatie, oog in oog te staan met het verleden.

En belangrijker zijn ook de talloze overeenkomsten tussen archieven en bibliotheken, archivarissen en bibliothecarissen.

Trouwens, om het conflict over de boom nog erger te maken.. Hij was nog omgehakt ook! ;-)

Marina Noordegraaf .... said...

@ christian

dat is het zeker: gratis PR voor het archief!

Marina Noordegraaf .... said...

en ik wil je nog bedanken voor je nadere toelichting over de verschillen/overeenkomsten tussen bieb en archief. Toen ik commente op je comment had (nee, nam :-)) ik onvoldoende tijd!

Christian said...

Marina, dat zit wel goed hoor.

Ik leg tijdens rondleidingen trouwens heel vaak uit wat archieven zijn aan de hand van de verschillen met boeken en bibliotheken. Díe grootheden kennen mensen namelijk wél! ;-)

www.flickr.com