Saturday, December 9, 2006

Werkelijk Waar?


"Kijk maar, er staat niet wat er staat".
Martinus Nijhoff

Ik ben een stuk wijzer geworden van de boekenbijlage van het NRC*. Ik heb twee syndromen leren kennen die voor mij - en voor jullie wellicht ook - totaal nieuw waren:


H
et Syndroom van Clérambault (ook wel erotomanie). Het is een psychiatrische stoornis waarbij de patiënt zich inbeeldt dat een sociaal hoger geplaatste persoon verliefd is op hem of (vooral) haar.
Heb ik dus ook aan geleden als pubermeisje ;-) (John Travalta viel echt alleen op MIJ!)


Het
syndroom van Bonnet. Ik citeer: "Aandoening waarbij geestelijk gezonde mensen die op latere leeftijd slechtziend worden, last krijgen van hallucinaties. Ze zien zaken die er in werkelijkheid niet zijn".
Als je slechtziende opa zegt dat hij een paard in de gang heeft zien staan, dan heeft hij die ook zien staan. Er zit dus helemaal geen steekje los aan die opa! De hersenen krijgen gewoon te weinig visuele prikkels binnen en beginnen zichzelf te voeren met verzonnen beelden.

De lijders aan deze twee syndromen zien iets wat er in werkelijkheid niet is.
Andersom komt ook voor: Je ziet informatie die er wél is, gewoon over het hoofd.

Lees de volgende zin maar eens:

Het vermag geen enkele twijfel, Zacharius is de
de man van mijn dromen.

Ziet u de fout? De hersenen blijken zo efficiënt te werken dat ze niet eens opmerken dat er twee keer 'de' achterelkaar in de zin staat.

En wat zag u in het plaatje hierboven? Twee mensen die naar een meer kijken of de baby? What's on a Man's Mind is ook zo'n bekend voorbeeld dat op trainingen uit den treure gebruikt wordt om te bewijzen dat er meer bestaat dan één werkelijkheid.

En ook ik wilde dat met deze post aantonen: Mensen die zeggen dat er maar één werkelijkheid bestaat verwijs ik naar het rijk der fabelen....

.... Of zou dat rijk echt bestaan? ;-)

M.

* Boekenbijlage NRC 8 december 2006. Gemma Blok bespreekt het boek "Ontregelde geesten" van Douwe Draaisma.


Bron van het plaatje: http://www.overtuigjezelf.com

2 comments:

Unknown said...

Interessante materie!

Aanraders in deze zijn

Hersenvuur : over hallucinaties en waanvoorstellingen / Ronald K. Siegel

( Hersenvuur bestaat uit 17 verslagen van hallucinaties van verschillende proefpersonen. Die verslagen worden voorafgegaan door een korte inleiding, waarin de auteur duidelijk maakt dat hallucinaties of waanvoorstellingen niet alleen door psychiatrische patiënten worden ervaren, maar ook door 'een nuchter brein' kunnen worden geproduceerd. Die gevalsbeschrijvingen dienen ter illustratie van die stelling. Methoden om waanvoorstellingen op te roepen zijn bijvoorbeeld het gebruik van drugs, isolatie, uitputting of uithongeren. De auteur ondergaat dit soort experimenten zelf. De auteur is psychotherapeut en buitengewoon hoogleraar aan de UCLA (Amerika). Het boek zal bestemd zijn voor de geïnteresseerde leek. Veel nieuws biedt het niet en het is daarom niet bijzonder boeiend.)

en

De psychedelische (r)evolutie : geschiedenis van, en recente ontwikkelingen in het onderzoek naar veranderde bewustzijnsstaten / Hans Bogers, Stephen Snelders, Hans Plomp ; voorw.: Simon Vinkenoog

( Deel 1 (door historicus Snelders) gaat in op de historische ontwikkeling van het gebruik van hallucinerende middelen, en vooral LSD, in Nederland en daarbuiten. Deel 2 behelst omvangrijk onderzoek van Bogers (o.a. ex-hulpverlener in drugsvrije gemeenschap) naar de spirituele en therapeutische dimensies van enerzijds psychoactieve plantmiddelen (de planten der goden) en anderzijds het effect van laboratorium-(designer)drugs op mystiek bewustzijn en zelfonderzoek. Veel inside-information over sjamanistische rituelen, initiaties en nieuwe stromingen. Schrijver/kunstenaar Plomp beschrijft de inspiratieve kruisbestuiving tussen kunst en psychedelica in deel 3. De moderne aandacht voor veranderde bewustzijnsstaten en netwerk-uitwisseling van ervaringen van kritische gebruikers van met name XTC, peyote, psilocybine, ayahuasca en LSD, gezet in het licht van oude, religieus-spirituele overleveringen levert een boeiend overzicht op. Met uitgebreide bibliografie; ieder hoofdstuk wordt afgesloten met noten. Met een voorwoord door Simon Vinkenoog. Gele omslag met een foto van een Maya-beeld.)

Boeken om jezelf over te verwonderen...

Marina Noordegraaf .... said...

He Edwin,
TYVM (thank you very much) voor de waardevolle aanvullingen ...
Nog genoeg te lezen in dit leven :-)
Wat dat bevindt jij je IN een bibliotheek toch wel in een bevoorrechte positie. Lenen, Lezen, Lekkkurr!
M.

www.flickr.com