Tuesday, January 30, 2007

Leermomenten

- Hameren op een zoekplan.
- Zeggen dat je altijd twee zoekmachines moet gebruiken (en je hebt bewijs!)
- Uiteenzetten dat je de betrouwbaarheid van websites moet toetsen aan objectieve criteria.

Wat kan een cursist dan anders doen dan "Ja en Amen" zeggen en als hij bevrijd is van de cursus het gewoon weer op zijn manier doen?

Gedragsverandering is complex. Je kunt als trainer "gelijk hebben" dat de cursist een zoekplan moet maken, maar met gelijk hebben ben je nog maar halverwege (als je geluk hebt). De utopie die je schetst kan zó demotiverend ver weg liggen en zo weinig beloning in het vooruitzicht stellen dat dat alleen maar remt.

"Gedrag is alleen effectief als je zeker weet dat het bijdraagt aan het doel dat je nastreeft", schrijft Ben Tiggelaar in zijn boek "Dromen, durven, doen".
Als het je doel is sneller informatie te vinden, dan kan een zoekplan een aardige sta in de weg lijken...

"Gedrag wordt haalbaarder als je weet dat je er zelf goed in bent en wanneer je er ook waardering van andere mensen voor zult krijgen", aldus Tiggelaar. En laten we wel wezen; waardering krijg je niet met een mooi zoekplan. Wel met het resultaat....

Het zal dus moeten doordringen dat een mooi zoekplan kán leiden tot een béter resultaat met (nog) méér waardering! De cursist zal moeten ervaren dát het kan werken (en óók wanneer dat niet zo is).

Hoe geven jullie deze ervaringen vorm?

M.

Plaatje via

0 comments:

www.flickr.com